Får den fastande ta näringsersättande sprutor?

Fråga: Får den fastande ta näringsersättande sprutor?

Svar: De är förbjudna om fastan är obligatorisk. De bryter fastan eftersom de har samma dom som mat och dryck som de ersätter.