Får den fastande kyssa och kela med sin fru?

Fråga: Får den fastande kyssa och kela med sin fru?

Svar: Ja, så länge han inte fruktar utlösning. Får han utlösning bryts fastan. Skulle det inträffa i Ramadhân åläggs han att fasta vidare samt ta igen dagen efteråt. Om det inte är i Ramadhân bryts fastan samtidigt som han inte är ålagd att ta igen dagen. Men om fastan är obligatorisk måste den tas igen till skillnad från om den är frivillig.