Får den äldre kvinnan sätta kohl i ögonen under sin sorgetid?

Fråga: Får en äldre kvinna sätta kohl i ögonen under sin sorgetid?

Svar: Nej. Det är inte tillåtet för den äldre eller yngre kvinnan att försköna sig under sin sorgetid. Hon skall varken försköna sig med kohl eller någonting annat. Det spelar ingen roll om hon är gammal.