Fängslad på väg till vallfärd

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 183

888 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en person som går in i Ihrâm i Bagdad för att sedermera bli fängslad och frisläppt; ska han gå in i Ihrâm härifrån? Det vill säga från Bagdad. Han svarade:

”Jag föredrar att han går in i Ihrâm från stationen.”