Familjen vägrar acceptera att sonen gifter sig med en viss kvinna

Publicerad: 2010-06-20
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (3/157)

 

Fråga: Jag är en ung man som vill gifta sig och jag har bett om en kvinnas hand som dock inte är från vår familj. Jag har meddelat mina föräldrar om det, men de avvisade detta giftermål. Jag vill fortfarande gifta mig med den här kvinnan. Min moder säger att hon inte kommer att förlåta mig i detta liv eller i nästa och att hon inte heller kommer ha någon kontakt med oss i fall jag gifter mig med henne. Detsamma säger min fader och alla andra syskon. De avvisar giftermålet och jag vet inte varför de gör det. De har inte gett mig någon orsak och jag vill hemskt gärna gifta mig med henne. Syndar jag i fall jag gifter mig med henne? Anses jag vara olydig mot min moder? Vad skall jag göra? Skall jag gifta mig med henne eller inte?

Svar: I och med att dina föräldrar och syskon är enade om att du inte skall gifta dig med henne, så gör du inte det. Det finns ingen som önskar dig väl som de. Om de inte hade vetat att hon är olämplig för dig, skulle de inte ha förbjudit dig. Detta gäller i synnerhet föräldrarna och deras medkänslor för barnet.

Därför bör du inte gifta dig med kvinnan då de har varnat dig för henne och avrått dig henne. Det finns många kvinnor. Den som lämnar något för Allâh, kommer att få något ännu bättre. Det är bättre för dig att du lyder dina föräldrar och syskon. Allâh (´azza wa djall) sade:

“Men det kan hända att något är er förhatligt och [ändå] är detta ett gott för er; och det kan hända att ni älskar något och [ändå] är detta ett ont för er – Allâh vet, men ni vet inte.”1

1 2:216