Familjemedlemmar slarvar med bön och fasta

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (17)

Fråga: Jag är från Ryssland. Min syster fastar några dagar i Ramadhân och ber inte. Ska jag betala Zakât-ul-Fitr å hennes vägnar?

Svar: Den som inte ber är inte muslim varför dennes allmosa är ogiltig. Bönen kommer före fastan.

Fråga: Min fader fastar inte. Ska jag Ska jag Zakât-ul-Fitr å hans vägnar?

Svar: Om han låter bli att fasta för att han inte anser fastan vara obligatorisk, är han otrogen. Och om han låter bli att fasta utav lathet, hädar han inte. Dock ska myndigheterna tvinga honom att fasta. Du får tillrättavisa och råda honom, men han är inte otrogen varför han är ålagd att betala allmosa.