Falskt vittnesbörd under fastan

Fråga: Vad är domen för falskt vittnesbörd? Bryter det fastan?

Svar: Falskt vittnesbörd hör till de större synderna. Ett falskt vittnesbörd handlar om att vittnet vittnar om något utan kunskap eller om något han vet inte är överensstämmande med sanningen. Visserligen bryter det inte fastan, men det reducerar dess belöning.