Falska profeter är dömda till undergång och förnedring

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/246-247)

Allâh gav Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ett stöd enbart profeter får och ingen annan. Han stödde honom genom att uppenbara den bästa Skriften för honom, sända honom till det bästa samfundet med den bästa föreskriften och göra honom till mänsklighetens mästare. Det är inte känt att någon lögnare hävdat profetskap utan att Allâh förintade honom och blottade hans lögn och synd. Alla profeter som fått stöd av Allâh var sanna profeter liksom Nûh, Ibrâhîm, Mûsâ, ´Îsâ, Dâwûd, Sulaymân, Shu´ayb, Hûd och Sâlih, ty det hör till Allâhs sätt att ge Sina sändebud och de troende hjälp både i detta liv och i nästa. Den som inte vet vad Allâh gör utan det som sker vanligtvis ska veta att detta är Allâhs vana och sätt, och den som vet utifrån Hans vishet vet att falska profeter får inget orubbligt stöd. Även tidigare profeter har sagt att lögnaren kommer varken att fullända något eller erhålla hjälp och stöd. Således befaller Allâh oss att ta hänsyn till tidigare samfund då Han lät profeterna och deras anhängare stå som segrare och samtidigt hämnades på dem som beljög och trotsade dem:

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

VI SKALL helt visst ge Våra sändebud och de troende hjälp både i detta liv och den Dag då vittnena reser sig.”1

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

Vi har redan gett Våra slavar, budbärarna, Vårt löfte att de skall få all hjälp och att Våra styrkor skall hemföra segern.”2

140:51

237:171-173