Falsk gudstjänst och förhärdelse

Amos 4:4

http://www.bibeln.se/las/2k/am

https://www.bible.com/bible/1223/AMO.4.SFB15

4Gå till Betel och synda,

till Gilgal och synda än mer!

Bär fram era offer om morgonen,

ert tionde på festens tredje dag!

5Bränn tackoffer av syrat bröd,

ropa ut era frivilliga gåvor så det hörs!

Ni israeliter vill ju ha det så,

säger Herren Gud.

6Det var jag som lät er gå med tomma magar

i alla era städer

och utan bröd överallt i landet.

Dock vände ni inte åter till mig,

säger Herren.

7Det var jag som höll tillbaka regnet för er

när det ännu var tre månader till skörden.

Jag lät det regna över en stad

men inte över en annan,

den ena åkern fick regn,

den andra blev utan och förtorkade.

8Från stad efter stad kom man stapplande

till en enda stad för att få vatten,

men ingen kunde släcka sin törst.

Dock vände ni inte åter till mig,

säger Herren.

9Jag lät er säd drabbas av rost och sot,

jag lät trädgårdar och vinberg förtorka,

era fikonträd och olivträd åt gräshopporna upp.

Dock vände ni inte åter till mig,

säger Herren.

10Jag sände pest bland er som i Egypten,

jag dräpte era unga män med svärd,

era hästar blev tagna som byte.

Likstanken från era läger

lät jag stiga er i näsan.

Dock vände ni inte åter till mig,

säger Herren.

11Jag sände ödeläggelse bland er,

som när Sodom och Gomorra lades öde,

ni blev som en brand ryckt ur elden.

Dock vände ni inte åter till mig,

säger Herren.

12Därför skall jag låta förbannelsen drabba dig, Israel,

jag skall göra detta med dig.

Därför, Israel, bered dig att möta din Gud!