Fallet från helvetets topp

Vissa i helvetet kommer att straffas genom att klättra upp till Eldens topp för att därefter falla ned i den om och om igen. Somliga kommer att beordras att bestiga ett berg som de sedan kommer att falla ifrån. Detta har redan nämnts i det fjortonde kapitlet rörande Allâhs (´azza wa djall) ord:

“Jag skall låta honom utstå en klättring.”1

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som dödar sig själv med ett järn, kommer att ha sitt järn i handen som han kommer att hugga sig själv med i magen i helvetets eld och där kommer han att förbli en lång tid. Den som dödar sig själv med gift, kommer att ha sitt gift i handen som han kommer att känna av i helvetets eld och där kommer han att förbli en lång tid. Den som kastar sig själv från ett berg och dör, kommer att kastas i helvetets eld och där kommer han att förbli en lång tid.”2

´Âsim rapporterade att Abû Sâlih sade:

“När en person kastas ned i Elden, faller han till dess att han når botten. Därefter sätter helvetet eld på honom och lyfter upp honom till dess topp. Han kommer inte att ha något kött på skelettet alls. Änglarna kommer att slå honom med järnsläggor och till följd därav faller han ned till dess botten. Detta kommer att ske upprepande gånger.”3

Liknande betydelse gav Ibn-ul-Mubârak i sin dikt när han beskrev Elden:

“Upprepande gånger kastar den ned sina invånare och tar upp dem

När de hoppas på att få slippa dess sorg, slås de.”

1 74:17

2 al-Bukhârî (5778) och Muslim (109).

3 al-Bayhaqî i ”al-Ba´th wan-Nushûr” (536).