Faller fredagsbönens plikt om ´Îd infaller en fredag?

Fråga: Faller fredagsbönens plikt om ´Îd infaller en fredag?

Svar: Ja. Det finns en hadîth kring det:

”I dag har två högtider infallit. Den som vill behöver inte be fredagsbönen. Vi skall i alla fall be fredagsbönen.”1

Den verkar bestå av svaghet.

Det har bekräftats att när ´Abdullâh bin az-Zubayr var guvernör väntade människorna på att han skulle komma ut för att be, vilket han inte gjorde. När de frågade Ibn ´Abbâs om det sade han:

”Han har handlat enligt Sunnah.”

Däremot är det fortfarande obligatoriskt att be Dhuhr. Den som inte ber fredagsbönen måste alltså be Dhuhr.

1Imâm al-Albânî sade:

”Autentisk.” (Sahîh Sunan Ibn Mâdjah (1/392))