Fall då tvagning bortfaller

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/128-129)

166 – Jag läste för min fader:

”En resenär blir sexuellt oren och hans vatten är livsviktigt. Får han göra Tayammum?”

Han svarade:

”Ja. Allâh ursäktar den ursäktade. Om han är hemmastadd och fruktar för sin hälsa på grund av kyla, så är det harmlöst. Ty det är nödfall. Samma sak gäller om han har smittkoppor och sår på kroppen.”