Faktorerna som hindrar arv

Hinder betyder språkligt “spärr mellan två saker”.
Religiöst betyder det ”det vars existens fordrar ickeexistens medan dess
ickeexistens inte fordrar ickeexistens i sig”.

Faktorerna som hindrar ett arv
är tre stycken:

Den första: Slaveri. Slaveri
är en dombaserad oförmåga som en person bär på pga. sin otro.
En slav ärver inte, ärvs inte och inte heller orsakar han att någon
berövas sitt arv. Vad gäller den som är delvis förslavad och delvis fri,
ärver han, ärvs han och orsakar att andra berövas sina arv i enlighet
med sin frihet.

Den andra: Mord. Till
det hör det som ålägger vedergällning, blodpengar och soning. Dödande
i övrigt utgör inget hinder.

Den tredje: Olika religioner.
En Muslim ärver endast en otrogen med allians och en otrogen ärver endast
en Muslim med allians. Om en otrogen skulle konvertera till Islâm innan arvet delas
ut, får han ta del av arvet för att få starkare vilja till
Islâm. Vad berör de otrogna sinsemellan, anses de ha olika religioner
och sålunda ärver de inte varandra.