Faktorer som rekommenderar bad

Publicerad: 2010-08-29
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Muqni´ (1/64-66)
Kommentar: Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh
Källa: Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/66)

 

Badet blir rekommenderat vid tretton tillfällen:

1 – Inför fredagsbönen.

2 – Inför ´Îd-bönerna.

3 – Inför regnbönen.

4 – Inför solförmörkelsebönen.

5 – Efter att ha tvättat lik.

6 – Efter att ha återvänt till sinnet och fått tillbaka medvetandet utan utlösning.

7 – Inför varje bön för kvinnan med blödningar.

8 – Inför Ihrâm.

9 – Innan man går in i Makkah.

10 – Inför vistelsen på ´Arafah.

11 – Inför övernattningen på Muzdalifah.

12 – Inför steningen [på Minâ].

13 – Inför Tawâf1.

1  Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade: ”Vad gäller “Inför övernattningen på Muzdalifah. Inför steningen [på Minâ]. Inför Tawâf.”, så är det för att det är platser där människor samlas och trängs och svettas. På så sätt påverkas människorna negativt av det.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/66))