Faktorer som nollställer tvagningen

Publicerad: 2010-08-28
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Muqni´ (1/52-58)
Kommentar: Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh
Källa: Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/52-58)

 

Faktorerna är åtta stycken:

1 – Allt som kommer ut ur könsorganet och analöppningen, oavsett om det är lite eller mycket, normalt eller onormalt1.

2 – Orenheter som kommer ut ur andra platser på kroppen. Om det är avföring eller urin som kommer ut, bryts tvagningen även om det rör sig om en liten mängd. Om det inte är det, bryts inte tvagningen om mängden inte är stor. Stor mängd är det som får en att äcklas. Det sägs att Ahmad har en andra åsikt som säger att även en liten mängd bryter tvagningen.

3 – Medvetslöshet. Det enda undantaget är lätt sömn som sker sittandes eller ståendes. Ahmad har även en andra åsikt som säger att lätt sömn i Rukû´ och Sudjûd inte bryter tvagningen.

4 – Vidrörning av könsorgan med handen, oavsett om det sker med handflatan eller ovansidan av handen. Tvagningen bryts däremot inte om könsorganet rörs vid av armen. Hanâbilah har två åsikter om tvagningen bryts om den avhuggna penisen rörs vid.

Om en hermafrodit rör vid båda sina könsdelar, bryts personens tvagning. Om personen endast rör vid ett av organen, bryts den inte. Det enda undantaget är om personen är en man som rör vid sin penis med lust.

Vad berör vidrörningen av analöppningen och kvinnans vidrörning av sitt könsorgan, så har Ahmad två åsikter i frågan.

Ahmad har också en åsikt som säger att vidrörning av könsorganet inte alls bryter tvagningen.

5 – Mannens huds vidrörning av en kvinnas hud med lust. Ahmad har en andra åsikt som säger att det inte bryter tvagningen och en tredje åsikt som säger att det inte alls bryter tvagningen av att röra vid en kvinna.

Tvagningen bryts inte om man rör vid hennes hår, tänder eller naglar. Tvagningen bryts inte heller om man rör vid en yngling som inte har fått någon skäggväxt.

Bryts den vidrörde personens tvagning då? Ahmad har två åsikter i frågan.

6 – Tvättning av lik.

7 – Förtärning av kamelkött. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Två er efter kamelkött och två er inte efter lammkött.”

Om man dricker kamelmjölk, har Ahmad två åsikter i frågan. Om man äter kamellever eller kamelmjälte, har Hanâbilah två åsikter i frågan.

8 – Avfall från Islâm.

Den som är säker på att ha varit ren men tvivlar om han har brutit tvagningen, eller är säker på att ha varit oren men tvivlar om han har blivit ren, följer det han är säker på. Om han är säker på att ha varit ren och oren men tvivlar vilket han var först, tittar han på tillståndet han befann sig i innan dem. Om han var ren, blir han oren, och om han var oren, blir han ren.

Den som har brutit sin tvagning får inte förrätta bönen, göra Tawâf och röra vid Qur’ânen.

1 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade:”Exempel på det är blod, mask, sten och hår.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/52))