Faktorer som ålägger bad

Publicerad: 2010-08-29
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Muqni´ (1/58-63)
Kommentar: Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh
Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/58-63)

 

Badet blir obligatoriskt vid sju tillfällen:

1 – Vid utlösning tillsammans med orgasm. Utlösning utan orgasm ålägger inte bad. Om man känner att utlösningen är på väg och håller igen så att inget kommer ut, så har Ahmad bin Hanbal två åsikter i frågan. Det är inte obligatoriskt att bada om utlösningen kommer ut efter badet eller om resten av utlösningen kommer ut. Ahmad har en andra åsikt som säger att det är obligatoriskt att bada. Han har också en tredje åsikt som säger att det endast är obligatoriskt att bada om utlösningen kommer ut efter urineringen.

2 – Vid ett möte mellan två könsorgan. Det innebär att ollonet försvinner in i kvinnan, oavsett om det är vaginan eller analöppningen. Det spelar heller inte någon roll om man går in i en människa eller i ett djur, levande som dött.

3 – Vid en otrogens konversion till islam, oavsett om han ursprungligen är otrogen eller en avfälling. Abû Bakr sade:

“Det är inte obligatoriskt med bad.”

4 – Efter döden.

5 – Efter menstruationsperioden.

6 – Efter födelseblödningar. Hanâbilah har två åsikter om kvinnan som inte får något blod alls efter förlossningen.

Det är förbjudet för den som är ålagd att bada att läsa minst en vers ur Qur’ânen.  Vad gäller en del av en vers, så har Ahmad två åsikter i frågan1.

Det är tillåtet att gå igenom moskén. Det är däremot förbjudet att vistas i den om man inte har tvått sig.

1 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade: ”Den starkaste åsikten är att det inte är tillåtet.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/62))