Faktorer bakom samkönade äktenskap

Nu har flera länder lagstiftat samkönade äktenskap. Samkönade äktenskap handlar om att en kvinna gifter sig med en kvinna och att en man gifter sig med en man. Det finns länder som har stiftat lagar bara för att skydda den här sortens målgrupp. De säger att det hör till de mänskliga rättigheterna och att det är inga problem att en man gifter sig med en man och en kvinna med en kvinna. Att förbjuda något sådant innebär att deras rättigheter berövas, menar de.

De säger att kvinnan får resa ensam utan mahram och att mahram endast gällde i forna dagar. Detsamma gäller kvinnans skylande klädsel och många andra frågor. Det är resultatet av människornas förstörda förstånd och uteblivna religiösa skydd. Det påminner om mannen som rör sig mycket under bönen; om hans hjärta hade varit underkuvat skulle även hans kroppsdelar varit underkuvade. Det bevisar att förståndet är förstört och att det inte finns något religiöst skydd i hjärtat.

Ett exempel som bevisar skyddet i hjärtat är ynglingen som kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att be om tillstånd till otukt. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade honom utmed hans förstånd och frågade honom om han vill att hans moder, syster, faster, moster eller någon anhörig faller i hor varpå ynglingen svarade nej på alla frågor. Alltså vill ingen annan heller att deras moder, syster, faster och moster begår otukt, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den här mannen hade ett skydd, men han trodde att han fick göra det med utomstående. Han hade ett naturligt skydd och accepterade inte att hans moder, syster, moster eller faster begick otukt.

Det jag vill komma fram till är att de som avviker i dessa frågor har ett förstört förstånd och saknar ett religiöst skydd. Det är även möjligt att de drivs av lusten och vill förstöra människorna.