Faktorer bakom rikedomer och långa livslängder

Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som vill ha det bra ställt och leva ett längre liv skall binda sina släktband.”

Vissa lärda tolkade hadîthen i form av att hans liv välsignas så att han gör lika mycket gott under sitt korta liv som andra gör under sina långa liv.

Den korrekta åsikten är dock att det som är i änglarnas anteckningar stiger och sjunker.