Fakhr ar-Râzî bodde där Satans horn stiger upp

ar-Râzî var så pass känd att egenskapsdementerande människor bad honom om bistånd. Bara Allâh vet alla detaljer. I sin boks förord uttalar han sig som Djahmiyyah och på ett sätt som brukades av Ahmad bin Abî Du’âd i enlighet med Bishr al-Marîsîs och hans jämlikars dogm. Han sade i förordet:

Hans resning betyder Hans myndighet och makt. Hans nedstigning betyder Hans gåvor. Hans ankomst betyder Hans dom och beslut. Hans ansikte betyder Hans existens eller Hans givmildhet. Hans öga betyder Hans vaksamhet. Hans hjälp betyder Hans val. Hans skratt betyder Hans överseende eller tillstånd och nöje. Hans hand betyder gåvor, ära och utväljande.”1

Därefter sade han:

Även om jag bor i Fjärran Öster, så har jag hört från alla öster- och västerlänningar att den absolut bäste makthavaren är Abû Bakr bin Ayyûb…”2

Att han han befinner sig i Öst är ingen dygd som har nämnts i Qur’ânen och Sunnah. Tvärtom, den riktningen skall undvikas då det har rapporterats mångfaldigt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om att prövningar och otrons kulmen kommer från allt som ligger öster om hans Madînah som Nadjd och bortom det. Ibn ´Umar berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga på sin predikstol:

Prövningen kommer förvisso därifrån, där Satans horn uppstår.”

Han pekade österut.3

Helt klart har avfall och annan sorts otro dykt upp från dem; från Musaylamah Lögnarens och hans följes håll, Tulayhah al-Asdîs och hans följes håll och Sudjâhs och hennes följes håll till dess att Abû Bakr as-Siddîq och de troende bestred dem. Vissa stupade, andra återvände till islam som troende eller också som hycklare.

1Asâs-ut-Taqdîs, sid. 9-10

2Asâs-ut-Taqdîs, sid. 10

3al-Bukhârî (7092) och Muslim (2096).