Fågelslakt

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (25)

Fråga: Ska fåglar jämföras med lamm i den bemärkelsen att de också slaktas?

Svar: Ja, de slaktas också via strupen. Är det inte via halsen som en fågel slaktas? Jo. Det vill säga om du klarar av att slakta den. Annars räknas det som slakt oavsett hur den träffas och avlider.