Fadjr i förtid i Muzdalifah

Håll fast vid din kännedom att man bör be Fadjr på Nahr-dagen i Muzdalifah så fort tiden har gått in. Det var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praxis. Därtill skall du också veta att hadîthen hos al-Bukhârî och Muslim däri ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag såg alltid Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) be varje bön i tid frånsett två stycken; hopslagna Maghrib och ´Ishâ’ samt Fadjr som han bad den dagen i förtid.”

syftar inte på att han bad Fadjr innan gryningen, ty det är förbjudet enligt samstämmigheten. Vad som menas är att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad Fadjr tidigare än vanligt, efter att gryningen hade slagit in.