Fadern vill gifta bort en religiös kvinna till en syndare

Publicerad: 2010-09-27
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (542)

 

Fråga: Fadern förrättar inte bönen. Han ville gifta bort sin religiösa dotter till en person som inte heller förrättar bönen. Kvinnan vägrade detta, lämnade hemmet och gifte sig med en religiös man med det brittiska områdets muslimska myndighets tillstånd. Det finns muslimska myndigheter i dessa områden som tar hand om muslimernas angelägenheter som islamiska center, äktenskap, begravningar etc? Vad är domen för detta giftermål?

Svar: Dessa frågor måste man ta det lugnt med. Fadern vill gifta bort dottern till en otrogen eller syndig person. Det är inte tillåtet för henne att lyda honom i det. Å andra sidan får hon inte heller gifta bort sig själv. Hon måste ta sitt fall till en muslimsk domare. Det är domaren som gifter bort henne. Dessa människor – i Storbritannien – är inte domare.