Fadern tittar i barnens mobiltelefoner och datorer

Fråga: Får jag i egenskapen av en fader titta i mina barns datorer och mobiltelefoner om jag fruktar att det finns något i dem?

Svar: Ja. Det är din skyldighet. Kontrollera dem och titta i dem. Jag har sagt till er att inte köpa till dem mobiltelefoner som har fler funktioner än samtalsfunktioner. De består av förbud och synder. Köp inte sådana saker till dem.

Fråga: Vissa säger att faderns agerande anses vara ett förbjudet spionage. Har de en poäng?

Svar: Det är det snacket som är falskt. Fadern är skyldig att uppfostra sina barn och se efter dem. Det är hans plikt. Det är inget spionage. Det är en plikt som Allâh har ålagt honom.

Nu råder en prövning. De säger att du inte skall säga något till dina söner, fruar eller döttrar. De säger att det är familjevåld och att de skall låtas vara i fred. De säger att de skall få göra vad de vill och att det är deras frihet. Lägg dig inte i! Det är familjevåld! De vill inte att någon skall göra plikterna och att alla gör vad de vill.