Fadern tar från dotterns brudgåva

Fråga: Algerierna har som vana att föräldrarna tar kvinnans brudgåva och inte hon. Är detta korrekt?

Svar: Det är tillåtet för fadern att ta av sin dotters brudgåva förutsatt att det inte tillfogar henne någon skada och att hon inte är i behov av det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Du och din egendom tillhör din fader.”

Rapporterad av Ibn Mâdjah.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Det bästa som ni har ätit är från er egen förtjänst och era barn tillhör er förtjänst.”

Rapporterad av de fem.