Fadern tar barnens studiebidrag

Fråga: Får fadern ta sina barns studiebidrag från Qur’ân-skolan om de går i grundskolan och inte har nått puberteten än?

Svar: Jo, det får han. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Era barn tillhör er anskaffning.”

Han får ta det de får eftersom han är deras fader och de tillhör hans anskaffning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Du och din egendom tillhör din fader.”