Fadern skiljer dottern från maken som gifter sig med en till

publicerad
06.11.2010

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (689)

Fråga: Får fadern skilja sin dotter från maken om han vill gifta sig med en andra eller tredje fru med tanke på att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev arg när ´Alî ville gifta sig med en till? Utgör profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ett bevis för det?

Svar: Det är inte tillåtet. Det har inget med hadîthen att göra. Fadern är inte som sändebudet och dottern är inte som Fâtimah.

Fråga: Är detta specifikt för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Svar: Naturligtvis. Fadern får inte skilja sin dotter från maken även om han inte tilltalas av det.