Fadern säger en sak, modern en annan

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (32 B)

Fråga: Vad görs om faderns order går emot moderns?

Svar: Du får vara dem till lags och se till att lyda båda. Om det är omöjligt får du ta hänsyn till vem som orsakar störst skada om denne inte åtlyds. Om det är fadern, lyder du fadern först. Om det är modern, lyder du modern först. Och om båda orsakar lika stor skada prioriterar du modern först. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“En man kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: “Allâhs sändebud! Vem har mer rätt till mitt sällskap?” Han sade: “Din moder.” Mannen frågade då: “Sen då? Han sade: “Din moder.” Mannen frågade då: “Sen då? Han sade: “Din moder.” Mannen frågade då: “Sen då? Han sade: “Din fader.”1

1al-Bukhârî (5971).