Fadern lägger trolleriformler utanför huset

Fråga: Min fader har blivit förhäxad varpå han gick till en magiker. Magikern gav honom en lapp innehållande obegripliga bokstäver varefter fadern lade lappen bredvid huset. Skall jag förstöra lappen eller bara råda honom?

Svar: Bådadera. Råd honom och gör dig kvitt lappen. Berätta för honom att lappen skadar både honom och hans familj. Säg till honom att det inte är tillåtet. Råd honom först. Sedan får du bränna lappen.