Fadern hindrar sonen från att resa till ett otroget land

Fråga: Måste fadern hindra sin son från att resa till ett otroget land efter att ha gift sig?

Svar: Om fadern kan är han skyldig att hindra sonen från att resa till ett otroget land om det endast handlar om en turistresa. Denna resa skadar sonens religion och honom.

Om fadern inte klarar av att hindra honom får han råda honom och låta bli att finansiera hans resa. Annars hjälper han honom med synd och fientlighet.