Fadern förbjuder dottern att resa till otroget land med hennes make

Fråga: Om hustruns fader får reda på att hans svärson skall resa med henne utomlands direkt efter giftermålet, är han då ålagd att förbjuda henne det? Måste hon lyda sin fader och låta bli att resa eller sin make och resa utomlands för att turista och roa sig?

Svar: Fadern får förbjuda sin dotter att resa utomlands med hennes make om resan endast är en turistresa. Hustrun är ålagd att inte lyda sin make angående den resan. Det är inte tillåtet att lyda skapelsen i det som är olydnad mot Skaparen.