Fadern förbjuder barnen träffa modern

Fråga: Min syster har skilt sig. Hennes barns make förbjuder barnen att träffa henne. Vad är domen för det?

Svar: Om han inte har något giltigt skäl eller något som rättfärdigar det, så får han inte hindra barnen träffa sin moder. Det är en uppmuntring till brutna släktband.