Fadern ber sönerna i ett annat land betala Zakât-ul-Fitr för honom

Fråga: En man arbetar i ett annat land än det i vilket hans söner bor. Mot slutet av Ramadhân bad han sina söner att betala Zakât-ul-Fitr för honom och för sig själva. Vad är domen för denna handling?

Svar: Det är tillåtet. Det är tillåtet för en person att be sönerna betala Zakât-ul-Fitr för honom när tiden är inne. Detta gäller även om personen just då är utomlands på grund av arbete.