Fadern är ålagd att gifta bort sin son

Om fadern klarar av att gifta bort sin son, är han ålagd att göra det på samma sätt som han är ålagd att förse honom med kläder, mat, dryck och bostad. Det är märkligt att när sonen ber sin rike fader att gifta bort honom, svarar fadern:

”Nej. Jobba och gift dig själv.”

Fri är Allâh från brister! Är det upp till sonen? Har han pengar för att göra det? Därför anser jag att det är obligatoriskt för den kapable fadern att gifta bort sin son. Gör han inte det, är han orättvis och syndig. Detta är inte från mig själv. Detta säger de lärde. De säger:

”Det är obligatoriskt för fadern att bevara barnens kyskhet på samma sätt som det är obligatoriskt för honom att stilla deras hunger och törst.”

Faktum är att giftermålsfrågan kan vara allvarligare. Det kan påverka andra och förstöra dem. Det är som sagt obligatoriskt för de kapabla fäderna att gifta bort sina söner.