Fader vikarierar för sin sons vigsel

Fråga: En man i Saudiarabien vill gifta sig med en kvinna i Jemen. Får hans fader vikariera för honom i samband med vigseln i Jemen?

Svar: Ja, både hans fader och andra får vikariera för honom. Det är inga problem.