Fäder ska lära sin barn Guds bud

Psaltaren 78:1

Lyssna, mitt folk, till min undervisning, hör vad jag har att säga! 2Jag vill yppa visdomsord och tyda det förgångna. 3Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder berättade för oss, 4vill vi inte dölja för våra barn. Vi skall berätta för kommande släkten om Herrens ära och hans makt och om de under han gjort. 5Han gav sina bud åt Jakob, stiftade en lag åt Israel, där han befallde våra fäder att undervisa sina barn, 6så att det blev känt för kommande släkten. Och barnen som föddes skulle berätta det för sina barn. 7De skulle sätta sin lit till Gud och aldrig glömma hans gärningar utan hålla hans bud 8och inte bli som sina fäder, ett trotsigt och upproriskt släkte, ett opålitligt släkte utan trohet mot Gud.