Fader lånar ut pengar till vissa barn

Fråga: Får fadern prioritera vissa av sina barn i form av att låna dem pengar?

Svar: Bara den behövande. Om någon av dem är i behov, lånar han dem alltefter behovet.