Fader kräver att son rakar skägget

Fråga: Min fader pressar mig på skägget och befaller mig att raka det. Han kan sluta försörja mig och säger att jag får inget arbete om jag inte rakar det. Vad är jag skyldig i denna sakfråga?

Svar: Skapelsen skall inte lydas inom det som är olydnad mot Skaparen. Raka inte ditt skägg. Uppehället kommer från Allâh. Lita till Allâh, slå vakt om rekommendationer och plikter och bry dig inte om vem som sviker och hotar dig. Fäst ditt hjärta vid Allâh (´azza wa djall).