Fader bjuder på vallfärd

Fråga: Jag har barn som inte har ekonomiska möjligheter att kunna vallfärda. Jag vill hjälpa dem så att de kan vallfärda, men de vill inte. Syndar de? Syndar jag? Jag vill att de utför denna plikt och varnar dem för att skjuta upp på den.

Svar: Måste de acceptera hjälpen eller inte? Vissa lärda säger att de inte är ålagda att ta emot den eftersom handlingen består av en tjänst. I och med att de inte klarar av att vallfärda så är de inte ålagda att göra det.

Andra lärda säger att de visst måste acceptera den eftersom en faders tjänst skiljer sig från en utomståendes tjänst.

Om de vet att deras fader kommer att ta upp det då och då och säga att de har vallfärdat tack vare honom, så får de vägra att ta emot hjälpen och låta bli att vallfärda.