Fader beslagtar barnets egendom

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)

al-Mughnî (6/66)

Fadern får beslagta sitt barns egendom, oavsett om han är i behov av egendomen eller inte, oavsett om barnet är litet eller stort. Dock krävs det att två villkor uppfylls för det:

1 – Fadern får inte behandla sonen orättvist, sonen ska inte besväras av beslagtagandet och inte heller ska sonen bero på den beslagtagna egendomen.

2 – Fadern får inte ta det ena barnets egendom för att ge det till ett annat barn.

Det sade Ahmad enligt Ismâ´îl bin Sa´îd. Ty om det är otillåtet att fadern prioriterar ett barn framför andra med sin egna egendom, kan det inte vara mindre otillåtet att göra samma sak med sitt barns egendom.