Fader ber om försörjning

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (42)

Fråga: Måste sonen försörja sin fader, som för övrigt inte är fattig, om denne ber om försörjning?

Svar: Om fadern ber om försörjning och tar illa upp om han inte beviljas den, ska han sörja för honom. Han ska undvika hans ilska. Det är ett sätt att vara god mot föräldrarna.