Fade är deras frisyr

´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân

https://www.youtube.com/watch?v=JuTMCxjP6gk

Efter att våra saudiska landsmän blivit urbaniserade började vissa efterapa Väst. De började korta håret på bakhuvudet så att huvudfästet och nacken slutligen gick hårlösa ihop. Därefter går det stegvis uppåt. Allt sådant beror på att de efterapar västerländsk civilisation som inte har medfört något gott till det islamiska samfundet, varken karaktärer eller något annat. Den är ju inte baserad på profetskap, utan på villfarelse. Till följd därav ser de lärde allvarligt på partiell rakning (القزع), oavsett utseende. Därför ska föräldern inte tillåta sina barn ha sådana frisyrer, oavsett om det handlar om rakning eller gradvis kortning där mest hår finns på hjässan. Allt profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenar är i grund och botten förbjudet.