Få står upp för sanningen

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/165-166)

´Alî (radhiya Allâhu ´anh) berättade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att en man höjer rösten när han läser Qur’ânen före och efter ´Ishâ’ varvid han stör sina bedjande vänner.”

Hadîthens berättarkedja är sund.

Hadîthen förbjuder den Sjundedelsläsning som förekommer i vissa moskéer medan människor står och ber. En sådan läsning stör nämligen de bedjande. Det vill säga om läsningen i sig är tillåten och rytmisk. Men om läsningen är snabb och i form av svalda bokstäver, är det ännu ett förbud. Vid Allâh! Fördärv dominerar, innovationer råder och Sunnah är dold. De som står upp för sanningen är få. Om en lärd uttalar sig i enlighet med sanning och uppriktighet, blir han snabbt föremål för invändning, hat och idiotisering av sina samtida lärde.