Få Salafiyyûn bland många Hizbiyyûn

Fråga: Det finns många al-Ikhwân al-Muslimûn, Surûriyyûn och Djamâ´at-ut-Tablîgh hos oss medan Salafiyyûn är få. Hur skall man förhålla sig till dessa sekter?

Svar: Det har redan tagits upp. Håll er borta från dem.

Apropå Djamâ´at-ut-Tablîgh, så rekommenderar jag den ädle Shaykh Hamûd at-Tuwaydjirîs bok ”al-Qawl al-Balîgh fît-Tahdhîr min Djamâ´at-it-Tablîgh”.