Få rörelser i bönen

al-Bukhârî sade:

104 – Kapitel om bön bakom kvinna

513 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Abûn-Nadhr, ´Umar bin ´Ubaydillâhs slav, från Abû Salamah bin ´Abdir-Rahmân, från ´Â’ishah, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru, som sade:

”Jag brukade ligga framför Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med mina ben utsträckta mot hans böneriktning. När han gick ned i Sudjûd makade han på mig varvid jag drog in mina ben. När han gick upp sträckte jag ut dem igen. På den tiden hade husen inga lyktor.”

Denna hadîth bevisar att det är tillåtet med lite rörelser i bönen. Det kan även sägas att sådana rörelser är rekommenderade om de är för bönens bästa. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) makade ju på henne för att kunna gå ned i Sudjûd.