Få dina föräldrar att skratta

Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî (d. 763)

al-Âdâb ash-Shar´iyyah (2/63)

Ibn Hazm sade i sin bok ”al-Idjmâ´”:

De är enade om att det är obligatoriskt att vara tillgiven till föräldrarna, och de är enade om att det är obligatoriskt att vara tillgiven till farfadern.”

Att det ska finnas samstämmighet om obligatorisk tillgivenhet till farfadern kan diskuteras. Därför anser vi att barnbarnet får kämpa mot farfaderns vilja. al-Marrûdhî återberättade Ahmad som sade:

Tillgivenhet till föräldrarna stryker stora synder.”

Detsamma rapporterade Ibn ´Abdil-Barr från Makhûl. Bland andra sade al-Qâdhî i ”al-Mudjarrad”:

Det är obligatoriskt att var tillgiven till föräldrarna.”

Abû Bakr sade i ”Zâd-ul-Musâfir”:

Den som förargar sina föräldrar och får dem att gråta ska gå tillbaka till dem och få dem att skratta.”