Extremisterna bland muslimerna

Det kan finnas människor bland muslimerna som har dessa egenskaper. Bland dem finns terrorister som associerar sig med islam. Exempel på dem är de som ligger bakom sprängattentaten i dag, dödar oskyldiga människor och slaktar dem som boskap. De går på barn och minderåriga och kallar det för kamp för Allâhs sak. Är det extremism eller sann religion? Det förekommer tvivelsutan en extremism. Vi förnekar inte att extremismen existerar bland folk som associerar sig med islam. Det finns folk som associerar sig med islam och går Khawâridjs väg. Det är obligatoriskt att mäta frågorna med Qur’ânen och Sunnah. Det som stämmer överens med Qur’ânen och Sunnah är sanning och ingen extremism eller [oklart ljud]. Det som avviker från Qur’ânen och Sunnah är [oklart ljud] och extremism om så dess utövare säger att det är bra, islam och kamp för Allâhs sak.

De forna Khawâridj dödade följeslagarna och sade att det var kamp för Allâhs sak. De dödade följeslagarna och påstod att det var kamp för Allâhs sak! Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare! Är det extremism eller sanning?

Vi förnekar inte att det finns extremism bland muslimerna. Vi säger inte heller att alla som associerar sig med det goda och kallar till Allâhs religion är extrema. Man måste vara måttlig och mäta frågorna med Qur’ânen och Sunnah. På så sätt klargörs extremismen från den raka vägen. Vi accepterar inte dessa frågor hur som helst. De måste [oklart ljud] och de måste mätas med Qur’ânen och Sunnah och de lärda. Den som inte vet får fråga de lärda. Då kommer sanningen att klargöras för honom – om Allâh vill.