Extrem ungdom och orättvis journalistik

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 130

Fråga: Vi märker hur dagens sekularister, journalister och andra bekrigar denna religion och framför allt dess religiösa ungdomar av den anledningen att vissa av dem handlar klandervärt. Visserligen bär dessa ungdomar på obehöriga ideologier, men de representerar inte ens ett fåtal religiösa ungdomar. Vad säger ni om de som utnyttjar dessa incidenter för att generalisera och förtala alla religiösa ungdomar?

Svar: Det är fel, men ändå väntat från onda människor. Onda människor väntar bara på att religiösa människor ska göra fel. Det hör till Allâhs sätt att Han låter det finnas två extrema motparter. Detta går dock att undkomma om man bara är måttlig. Religiösa ungdomars illgärningar genererar dessa syndare och eggar dem till att ta varje tillfälle i akt. Jag fick höra att inrikesministern sade i samband med sprängattentatet i ´Ulayyâ ”att alla ungdomar kan inte generaliseras för det som har hänt”. Det var bra sagt. Men orättfärdiga och syndiga människor är ju inte rättvisa. De generaliserar. De kan till och med göra värre saker än så när de inte bara ger sig på ungdomar, utan också försöker göra radikala förändringar i vårt samhälle och vår religion. Det är något man måste vara aktsam med. Därtill är det obligatoriskt för de som Allâh har gett en röst att förhindra dessa människor att uppnå sina mål. Vi ber Allâh (ta´âlâ) skydda detta land mot ondska, prövningar och alla misstag.