Extrafolket som går in i paradiset utan handlingar

Fråga: Hadîthen säger:

”I paradiset kommer det att finnas ytterligare utrymme varpå Allâh skapar skapelser som Han låter leva däri.”1

Bevisar inte detta att den som inte ber inte hädar?

Svar: Så säger Ahl-us-Sunnah; Han kommer att skapa folk som Han för in i paradiset utav Sin favör och nåd. Det nämnde Shaykh-ul-Islâm i ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah”. Vissa återberättare förfelade och sade:

”I Elden kommer det att finnas ytterligare utrymme varpå Allâh skapar skapelser som Han låter leva däri.”

Det korrekta är att det extra utrymmet kommer att finnas i paradiset. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) kommer att skapa folk till det utav Sin favör. Dessa människor har aldrig gjort något gott. Hadîthen handlar dock inte om den uteblivna bönen. Hadîthen är en sak och frågan om den uteblivna saken är en annan. Att Han skapar till paradiset folk som aldrig har gjort något är en favör från Honom. De har aldrig ansvarat för sina handlingar.

1Muslim (2848).