Exponerade

Dessa ideologier och inriktningar har vilsna ledare. De är otrons och den onda ideologins härförare. De talar okunnigt om Allâh. De kritiserar Sanningens folk för vad de framför. De anklagar de pålitliga återberättarna, men de anklagar inte sina egna misstolkningar. De har höjt innovationernas fanor, öppnat prövningarnas marknad och slagit upp porten till olyckorna. De hittar på lögner om Allâh. De ljuger om Hans skrift. De är djävlarnas bröder, de troendes fiender, förtryckarnas grotta och de avundsjukas tillflyktsort.

De består av olika folkslag, stammar, sorter och sekter. Jag skall nämna några av deras namn och drag. Ty de har utspridda böcker och rådande ideologier. De naiva och unga har ingen kunskap om dem. De flesta som läser dem begriper inte vad de verkligen står för. Måhända får en yngling tag på en av dessa mäns böcker. Boken inleds i Allâhs namn och lov, pris och hyllning till Allâh. Sedan börjar den hylla och sända fred över profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därefter inleds en precis otro och en dold innovation och ondska. Den okunnige ynglingen, icke-araben och den naive tror att författaren är en av de lärda. Kanske har han i själva verket  samma uppfattning om det här samfundet som idoldyrkarna och de som bekrigar Allâh och står på Satans sida.

Till deras främsta ledare i villfarelsen är den vilsne al-Djahm bin Safwân.

484 – Det sades till honom när han var i Levanten: ”Vart är du på väg?” Han svarade: ”Jag skall söka efter en herre som jag kan dyrka.” Därefter tog flera vilsna sekter efter hans ideologi.

485 – Ibn Shawdhab sade:

”Djahm lät bli att be i fyrtio dagar utav tvivel.”

Till hans anhängare och supportrar hör Bishr al-Marîsî, al-Mardâr, Abû Bakr al-Asamm, Ismâ´îl bin Ibrâhîm bin ´Ulayyah, Ibn Abî Du’âd, Burghûth, Bâlûyah, al-Armanî, Dja´far al-Hadhdhâ’, Shu´ayb al-Hadjdjâm, Hasan al-´Attâr, Sahl al-Harâr, Abû Luqmân den Otrogne och andra vilsna individer.

Alla lärda säger att de omnämnda är otrons härförare och villfarelsens ledare.

Till de vilsnas ledare hör även de Qadariyyah som Ma´bad al-Djuhanî, Ghaylân al-Qadarî, Thumâmah bin Ashras, ´Amr bin ´Ubayd, Abûl-Hudhayl al-´Allâf, Ibrâhîm an-Nadhdhâmî, Bishr bin al-Mu´tamir och andra som är otrogna och vilsna.

Till dem hör även al-Hasan bin ´Abdil-Wahhâb al-Djubbâ’î och Abûl-´Anbas as-Saymarî.

Bland Râfidhah finns al-Mughîrah bin Sa´îd, ´Abdullâh bin Saba’, Hishâm al-Fûtî, Abûl-Kurûs, Fudhayl ar-Raqqâshî, Abû Mâlik al-Hadhramî och Sâlih Qubbah. De är för många för att få plats i en bok.

Jag har nämnt några av deras ledare så att de unga och okunniga undviker att nämna dem och umgås med dem som argumenterar med deras åsikter och böcker.

Till dessa vidriga människor hör de vilkas tal kan tillsynes bestå av försvar av och stöd till Sunnah medan deras ideologi är i själva verket den vidrigaste ideologin: Ibn Kullâb, Husayn an-Nadjdjâr, Abû Bakr al-Asamm och Ibn ´Ulayyah.

Må Allâh skydda oss och er mot deras onda ideologier, låta oss leva utmed islam och Sunnah och ta vårt liv samt låta oss uppstå i det tillståndet.