Experimentet som avslöjar Sûfiyyah

Ett öppet brev till lärarnas lärare för Sûfiyyah ordnar…

Jag uppmanar dig att läsa Ibn ´Arabîs ”Fusûs-ul-Hikam”, al-Djîlîs ”al-Insân al-Kâmil”, Ibn ´Arabîs ”´Unaqâ’ Maghrib”, Ibn-ul-Fâridhs ”ad-Dîwân” och dess förklaring, ash-Sha´rânîs ”at-Tabaqât” och ad-Dabbâghs ”al-Ibrîz”. Läs Sûfiyyahs rituella böner som de dyrkar med.

Varför uppmanar jag er allt detta? Därför att ni kallar Ibn ´Arabî för ”den störste Shaykhen och det röda svavlet”, al-Djîlî för ”den fullkomlige granskaren”, Ibn-ul-Fâridh för ”de förälskades ledare” och ash-Sha´rânî för ”den ståtliga ställningen och den gudomliga polen”. Jag uppmanar dig till att läsa dessa böcker, ty Sûfiyyah ärar dem och högaktar – jag vill inte säga att de dyrkar dem så att du inte blir arg – deras författare. Om deras innehåll står för Sûfiyyahs religion skall du också läsa ett kapitel ur Qur’ânen. Jämför därefter det med det som du har läst i Sûfiyyahs böcker.